ECU831制冷单元
  • ECU831制冷恒温控制单元
  • 产品名称:制冷恒温控制单元
  • 英文名称:Controllable Thermal Unit
  • 产品型号:ECU831
  • 设计理念:专为工作站配套设计

服务电话:400-086-6869

              产品简介             
       制冷恒温控制单元采用半导体制冷技术,带有通讯接口,可接入自动化核酸提取、建库工作站系统,实现远端控制,设计紧凑,节省空间,方便布局。主要用于核酸提取工作站的孵育、裂解、冷藏、定点恒温等功能。可根据客户需求定制设计。

              产品特点              

半导体制冷
带通讯接口,可接入工作站系统
远端控制,方便布局
体积小,节省空间

              产品结构